ม้าน้ำ สัตว์ทะเล

posted on 16 Jan 2013 16:20 by mameaw1106680

ม้าน้ำ สัตว์ทะเล

 

 

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและยังช่วยในเรื่องของเป็นอาหารให้กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ในปัจจุบัน สัตว์ยังเป็นอาหารของสัตว์บางชนิดอีกด้วย สัตว์มีทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์สงวน สัตว์ป่า สัตว์ส่วนใหญ่ที่เป็นสัตว์ใหญ่จะได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมนุษย์เราได้มีการทำลายสัตว์ป่าลงไปเป็นจำนวนมากจนเกิดการสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ยังเหลือที่มีจำนวนน้อยมาก ดังนั้นนักอนุรักษ์ทั้งหลายจึงอนุรักษ์สัตว์ให้เป็นสัตว์สงวนไม่ให้มีการฆ่าสัตว์เกิดขึ้น วันนี้จะมาพูดถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้นก็คือ ม้าน้ำ


Comment

Comment:

Tweet