วัฒนธรรมการแต่งกายของคนจีน

 

 

วัฒนธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป วัฒนธรรม อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละประเทศมีลักษณะภูมิประเทศของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน จึงมีความแตกต่างกันแต่บางประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกันก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน วันนี้จะมาพูดถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของคนจีนว่ามีลักษณะการแต่งกายแบบใด

Comment

Comment:

Tweet