ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำปลาร้า

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากคนในสมัยก่อนได้มีการนำแนวคิดที่มองเห็นวัสดุที่เกิดตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อนำมาใช้งานเพราะสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการประดิษฐ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภูมิปัญญาไทยไม่ใช่มีแต่การประดิษฐ์สิ่งของมาไว้เพื่อใช้แต่ยังมีการนำเอาอาหารที่มีอายุในการนำมารับประทานที่มีอายุน้อยมาถนอมอาหารไว้เพื่อเอาไว้รับประทานนาน ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีมากมายหลายชนิด วันนี้จะมาพูดถึงการถนอมอาหารโดยการนำเอาปลาสดที่มีอยู่มาหมักไว้รับประทานฤดูที่ปลาไม่ค่อยมีนั้นก็คือ การทำปลาร้า

Comment

Comment:

Tweet