ยาดม

posted on 16 Jan 2013 16:29 by mameaw1106680

ยาดม

 

ยาเป็นเวชภัณฑ์ที่ผู้มีความรู้คิดค้นและผลิตขึ้นมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ โดยกการนำเอายาที่ตรงกับโรคที่ป่วยมาทำการรักษาให้ผู้ป่วยจนหายจากอาการป่วยหรือบรรเทาจากอาการป่วย ยาก็มีมากมายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ยาน้ำ ยาเม็ด ยาผง ต่างก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ฤทธิ์ของยาก็อาจจะต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะยาบางประเภทที่มีชนิดเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่เป็นเม็ดกับน้ำ ยา ฤทธิ์ของยาอาจจะแตกต่างกันก็ได้ วันนี้จะมาพูดถึงยาที่ใช้ภายนอกนั้นก็คือ ยาดม

 

Comment

Comment:

Tweet