สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้

 

 

สารเคมีเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากสำหรับชีวิตมนุษย์เรา สารเคมี เราอาจจะไม่ได้รับสารเหล่านี้โดยตรงก็เป็นได้ แต่อาจจะได้รับทางอ้อมโดยการสูดดมเข้าสู่ร่างกายหรือไม่ก็อาจจะเป็นการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษที่เราไม่สามารถรับรู้ได้อาจจะไม่มีผลต่อร่างกายในตอนแรกอาจจะส่งผลในระยะยาวที่มีการสะสมสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวนมากก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามอยากให้มนุษย์เราทุกคนหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ทำลายให้ร่างกายได้รับผลโดยตรง เพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านอีกด้วย วันนี้จะมาพูดถึงสารเคมีที่เป็นอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มนุษย์สามารสัมผัสได้ว่าเป็นอย่างไร

 

Comment

Comment:

Tweet