เด็กกำพร้า

posted on 29 Nov 2012 20:51 by mameaw1106680

เด็กกำพร้า

 

 

ในปัจจุบันสังคมบนโลกมนุษย์ที่มีความแข็งขันกันสูง จึงมีความเห็นแก่ตัวกันอยู่มาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาว่าจะเกิดอะไรขึ้น สังคมจึงมีปัญหาตามมาอยู่มากไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาสังคมภายนอก ปัญหาเด็ก ปัญหาผู้ใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป วันนี้จะกล่าวถึง ปัญหาเด็กกำพร้า เด็ก

 

Comment

Comment:

Tweet